sobota, 02 październik 2021 20:18

Dlaczego Chwałowice?

Atuty tego miejsca są oczywiste dla wszystkich, którzy choć raz tu przyjadą.
Piękny teren, przestrzeń, wszechobecna zieleń, zaplecze sportowe i sprzętowe, budynek szkoły niczym wyjęty z przedwojennego filmu.

Piękne, wysokie korytarze, niezwykłe sale nauki i gabinety rehabilitacyjne oraz rewalidacyjne z klimatyzacją, zabezpieczona strona techniczna, dydaktyczna i wypoczynkowa.

Dlaczego Chwałowice?

Ci, którzy odwiedzą nas po raz kolejny oprócz oczywistych powodów, wskazanych wyżej, dostrzegają też warstwę drugą – przemyślany, obliczony na efekty, określony sposób pracy, na który składa się: 

specjalistyczne oddziaływanie by usprawniać funkcje dziecka lub młodego człowieka, bazując na tym co jest mocną stroną naszego ucznia, stwarzać możliwość samodzielności, dawać szansę na społeczne funkcjonowanie w grupie,

nowoczesne metody – zgromadziliśmy tu C-Eye (udoskonalony następca cyber-oka, czyli nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację) i EEG Biofeedback (nieinwazyjna technika treningu mózgu). Posiadamy wiedzę jak oddziaływać w ramach integracji sensorycznej i metodą Tomatisa (metoda kształcenia uwagi słuchowej), prowadzimy terapię mowy i korzystamy z gabinetu polisensorycznego oraz logopedycznego,

czas bez dzwonków – to nie tylko brak dźwięków rozpraszających, czasem wywołujących niepokój, a zawsze wyznaczających równe odstępy przerw i lekcji. U nas rytm wyznaczają potrzeby uczniów. Oni regulują tempo pracy i konieczność odpoczynku,

mieszkania usamodzielniające – w budynku znajdującym się obok szkoły zaplanowane zostały mieszkania dla najstarszego rocznika uczniów. Naszym założeniem jest by nasi wychowankowie uczyli się samodzielności w warunkach rzeczywistych. Planowali swoją przestrzeń, prace i dzień, dbali o wspólne pomieszczenia i umieli wykonać czynności domowe,

baza internatu daje nam możliwość zakwaterowania wychowanków w pokojach dwuosobowych z łazienką, a kuchnia zapewnia całodzienne wyżywienie.