poniedziałek, 04 październik 2021 19:11

Oferta - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

1. Technik elektryk
2. Technik pszczelarz
3. Opiekun medyczny
4. Technik informatyk
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych
6. Rolnik