sobota, 02 październik 2021 17:24

KADRA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

KADRA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

Ewa Mąkosa – dyrektor
Tomasz Łachut - wicedyrektor
Lp. Nazwisko i imię Przedmiot/ liczba godzin dla słuchaczy
 1. Błaszczyk Marek

przepisy ruchu drogowego – 30
obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 40
podstawy elektrotechniki – 40

 2.  Czubak Andrzej podstawy żywienia w gastronomii – 35
 3.  Gut Mirosław witryny i aplikacje internetowe – 30
tworzenie i zarzadzanie bazami danych – 45
tworzenie stron i aplikacji internetowych – 45
technologie informacyjne – 10 
 4.  Kościelecka-Bajkowska Irena podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną – 40
 5.  Markowski Tadeusz obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 40
obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 40
metody i środki ochrony roślin – 20
 6.  Morka Lidia prowadzenie produkcji zwierzęcej – 60
prowadzenie produkcji zwierzęcej – 60
prowadzenie produkcji zwierzęcej – 40
podstawy rolnictwa – 10
 7.  Pluta Leszek planowanie produkcji pszczelarskiej – 15
organizowanie produkcji roślinnej – 25
organizowanie gospodarki pasiecznej/pracownia/ - 20
 8.  Płusa Małgorzata pracownia planowania żywienia – 35
 9.  Pypeć Jacek podstawy informatyki – 15
bazy danych – 30
obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych – 30
eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 50
10.  Stępnikowska Lucyna organizowanie produkcji gastronomicznej – 30
prowadzenie usług gastronomicznych – 30
pracownia usług i obsługi konsumenta – 30
11.  Strojny Tadeusz użytkowanie instalacji elektrycznych – 30
eksploatacja instalacji elektrycznych – 50
12.  Urbańska Renata organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niepełnosprawnej -45
wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niepełnosprawnej -45
13.  Wrońska Anna prowadzenie produkcji roślinnej – 60
prowadzenie produkcji roślinnej – 60
prowadzenie produkcji roślinnej – 40
podstawy rolnictwa – 10
14.  Złotnik Bożena anatomia i fizjologia z elementami pierwszej pomocy – 20
elementy psychologii i socjologii – 15
15.  Szyszka-Fereniec Agnieszka język angielski zawodowy – 20
język angielski zawodowy – 20
język angielski – 12
język obcy zawodowy – j. angielski – 10
język angielski zawodowy – 20
język angielski zawodowy – 20
16.  Józef Kwiatkowski organizowanie zbytu w rolnictwie -20
organizowanie zbytu w rolnictwie -20
17.  Stachurski Krzysztof BHP – 10 godz.